Restaurant Bokeria , Split

Odrađeni radovi:

Uredska telefonska centrala i telefoni, strukturno kabliranje i komunikacijski ormari, računalna poslovna mreža i WiFI hotspot za goste.

Ostali projekti:

Želite učiniti vaš prostor pametnijim? Javite nam se!

Svaki projekt se trudimo odraditi što bolje, a posao koji smo napravili do sada je siguran dokaz. Kontaktirajte nas